Quý khách hàng có thể đón xem sản phẩm của Việt Nhật IPT trên các phương tiện truyền thông, các Kênh của đài truyền hình Việt Nam. cảm